Datum objave zadnje verzije politike: 25. 5. 2018

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Ta politika velja za obdelavo (uporabo) katerihkoli osebnih podatkov, ki ga izvaja družba Roberteka d.o.o. (upravljavec) ali ki se izvaja v imenu upravljavca.

 

Podatki o upravljavcu:

 

Roberteka d.o.o.
Gradiška 207, 2211 Pesnica pri Mariboru
Matična številka: 8145814
Telefon: 070 929 910
E-pošta: info@robert-franz-posiljka-narave.si

Katere osebne podatke obdelujemo

 

Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo na naslednjih pravnih podlagah:

 

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabljamo za enega ali več navedenih namenov:

 

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem

Osnovne osebne podatke hranimo več čas, dokler ste naročniki na naše novice oz. nam niste dali zahteve za izbris podatkov.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve, hranimo trajno oz. do preklica te privolitve z vaše strani.

Podatke o izdanih računih hranimo 10 let od izdaje.

Podatke, ki so potrebni za sklenitev in izpolnitev pogodbe med vami in nami, hranimo še 5 let od izpolnitve pogodbe. Podatke o tem, katere storitve ali produkte ste od nas kupili, pa hranimo trajno oz. dokler ne prejmemo vaše zahteve za izbris podatkov.

Po poteku roka hrambe osebne podatke učinkovito izbrišemo ali anonimiziramo, kar pomeni, da jih obdelamo na tak način, da jih nikakor ni več mogoče povezati z vami oziroma jih pripisati vam.

 

Prostovoljnost posredovanja podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, vendar pa v primeru, da jih ne posredujete, ne more prejeti določenih storitev oziroma z nami skleniti pogodbe. Kateri podatki so taki, da njihovo neposredovanje povzroči navedene posledice, bomo navedli vsakič, ko bomo od vas pridobivali osebne podatke.

 

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo seznanitve z njimi tretjim osebam (izven družbe Roberteka d.o.o.) razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere izvajajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so dolžni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov (t.i. pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so:

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – to so članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein).

Izjema je podjetje Mailchimp, ki pa spoštuje zahteve Zasebnostnega ščita EU-ZDA ter si prizadeva za najvišjo varnost hranjenih podatkov z različnimi fizičnimi, tehničnimi in organizacijski ukrepi, kot so šifriranje spletnih povezav, preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam, uporaba varnih gesel in preprečevanje vdorov. Storitev Mailchimp spremlja uspešnost dostave poslanih e-sporočil z zbiranjem podatkov o odprtih sporočilih, klikih na povezave, e-poštnih odjemalcih in brskalnikih, približni lokaciji, IP-naslovu, prijavah in odjavah ter neuspešni dostavi e-sporočila.

 

Kakšne pravice imate v zvezi z osebnimi podatki, kako lahko prekličete privolitev za obdelavo in kakšne so posledice preklica
 

Glede svojih osebnih podatkov imate naslednje pravice:

A. da od nas kadarkoli zahtevate:

1.      oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;

2.      je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;

3.      osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, pa jih vi potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;